Köp Ivermectin (Stromectol) online i Sverige

ivermectin sverige

Ivermectin är ett Nobelprisvinnande läkemedel som är billigt och tillgängligt över hela världen. Detta “mirakelmedel”, som många kallade det, skrevs ut för att behandla sjukdomar som huvudlöss, skabb, flodblindhet (onchocerciasis), strongyloidiasis, ascariasis och lymfatisk filariasis. När det används enligt föreskrifterna för godkända indikationer är det i allmänhet säkert och tolereras väl. Veterinärer använder det också för att förebygga hjärtmask och behandla parasitinfektioner hos vissa djur. På senare tid har det vunnit popularitet som en möjlig behandling av COVID-19. Ivermectin (Stromectol, Scatol) finns i Sverige som ett generiskt läkemedel och kan vara betydligt billigare jämfört med märkesversionen.

Ivermectin tabletter 3 mg, 6 mg, 12 mg receptfritt på Online Apotek

Aktiv substans: Ivermectin
Indikation: Anthelmintika, Covid-19 (off-label)
Beredningsform: Tabletter
Dosering: 3 mg, 6 mg, 12 mg
Pris: pris från 24.50 kr per tablett 3 mg

KÖP NU

Köp Ivermectin tabletter online i de enklaste stegen och få dem snabbt levererade till dig av Meds Apo apotek. Vårt uppdrag är att förbättra livet för våra kunder genom att ge ett enkelt och säkert sätt att köpa läkemedel till rimliga priser. Vi vet att det är viktigt för dig att spara pengar och vi är dedikerade till att tillhandahålla läkemedel till en låg kostnad för att hjälpa dig med dina vårdbehov.

Snabba fakta om Ivermectin

Vanliga varumärken: Stromectol
Läkemedelsform: Filmdragerad tablett
Dosering: 3 mg, 6 mg, 12 mg
Generisk status: Generiskt läkemedel med lägre kostnad finns tillgängligt
Läkemedelsklass: Antiparasitära läkemedel
Pris: cirka 35 euro för 10 tabletter 3 mg

Vad är Ivermectin?

Ivermectin, som säljs i tablettform och marknadsförs som Stromectol av läkemedelsföretaget Merck, är ett läkemedel som används i Australien för att behandla parasitinfektioner som onchocerciasis (flodblindhet), strongyloidiasis i tarmarna (spolmask) och skabb.

I krämform säljs Ivermectin under namnet Soolantra och används för att behandla hudåkomman rosacea, medan läkemedlet i andra länder, t.ex. i USA, även används för att behandla huvudlöss. Hos djur används Ivermectin vanligen för att behandla parasiter, enligt Sveriges Veterinärförbund, som i ett pressmeddelande konstaterar att ivermectinpreparat för djur “skiljer sig mycket från dem som är godkända för humant bruk”.

Intresset för Ivermectin har ökat kraftigt under sommarens snabba ökning av coronavirusinfektioner, som drivs av den mycket smittsamma deltavarianten. Världshälsoorganisationen (WHO) har varnat för allmän, okontrollerad användning av Ivermectin, men enligt en studie som publicerats i American Journal of Therapeutics kan regelbunden användning av läkemedlet avsevärt minska risken för att drabbas av Covid-19.Tester i laboratoriet visar att ivermectin kan bromsa förökningen av Covid-19-viruset (SARS-CoV-2), men sådana effekter skulle kräva stora doser hos människor.

Vad används Ivermectin för

Ivermectin används för att behandla flodblindhet (onchocerciasis) och trådmask i tarmarna (intestinal strongyloidiasis). Dessa orsakas av maskinfektioner. Vid onchocerciasis drabbar maskinfektionen främst huden, körtlar (lymfkörtlar) och ögonen.

I den form av strongyloidiasis som behandlas med Ivermectin påverkar maskinfektionen främst tarmarna och huden. Symtom som kan förekomma är kliande utslag, kräkningar, diarré och magsmärtor.

Ivermectin används också för att behandla skabb som orsakas av kvalsteret Sarcoptes scabiei. Infektion med skabbkvalster orsakar obehag och ofta intensiv klåda i huden, särskilt på natten, med irriterande blåsor eller klumpar på huden.

Verkningsmekanism

Ivermectin i tablettform används för att behandla parasitmaskar hos människor. En aktuell form av läkemedlet används för att behandla huvudlöss och hudtillstånd som rosacea.Avermectiner, inklusive ivermektin, är antiparasitära medel med brett spektrum. De binder selektivt och med hög affinitet till glutamatstyrda kloridjonkanaler som finns i ryggradslösa djurs nerv- och muskelceller. Denna bindning leder till en ökning av cellmembranets permeabilitet för kloridjoner med hyperpolarisering av nerv- eller muskelcellen, vilket leder till förlamning och parasitens död.

Detta läkemedel gör att du vanligtvis mår bättre ganska snabbt. Du bör dock fortsätta att ta det så länge som det är föreskrivet även när du känner dig bättre, för att se till att alla parasiter dödas och inte blir resistenta.

Hur ska detta läkemedel användas?

Läkemedlet ska intas med ett glas vatten på tom mage minst en timme före en måltid. Det tas vanligen som en engångsdos eller som en serie doser, enligt läkarens anvisningar.

Doseringen beror på vikt, medicinskt tillstånd och respons på behandlingen. Om du tar ivermektin för att behandla onchocerciasis kan ytterligare doser 3, 6 eller 12 månader senare vara nödvändiga för att kontrollera din infektion. Ta ivermectin exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Vanlig vuxendos av ivermektin för onchocerciasis:

Doseringsriktlinjer baserade på kroppsvikt

15 – 25 kg3 mg oralt en gång
26 – 44 kg6 mg oralt en gång
45 – 64 kg9 mg oralt en gång
65 – 84 kg12 mg oralt en gång
> 85 kg0,15 mg/kg oralt en gång

Vanlig vuxendos för Strongyloidiasis:

15 – 25 kg3 mg oralt en gång
25 – 35 kg6 mg oralt en gång
36 – 50 kg9 mg oralt en gång
51 – 65 kg12 mg oralt en gång
66 – 79 kg15 mg oralt en gång
> 80 kg0,2 mg/kg oralt en gång

Om du tar Ivermectin för att behandla strongyloidiasis måste du göra en avföringsundersökning minst tre gånger under de första tre månaderna efter behandlingen för att se om din infektion har försvunnit. Om din infektion inte har försvunnit kommer din läkare troligen att ordinera ytterligare doser av Ivermectin.

Vanlig vuxendos för skabb:

0,2 mg/kg oralt en gång och upprepas om 2 veckor.

Ivermectinbehandling kan kombineras med en topisk skorvbekämpning.

En femdagars kur med ivermektin för behandling av Covid-19:

 • Enbart oralt Ivermectin (12 mg en gång dagligen i fem dagar),
 • oralt Ivermectin i kombination med doxycyklin (12 mg Ivermectin i engångsdos och 200 mg doxycyklin dag 1, följt av 100 mg var 12:e timme under de följande 4 dagarna).

Ivermectin trippelbehandling

Den respekterade australiensiska forskaren professor Thomas Borody, som utvecklat trippelterapi för Helicobacter pylori-infektion, har rekommenderat att allmänläkare förskriver ett trippelterapiprotokoll med ivermectin, doxycyklin och zink. Vissa av hans kommentarer undersöks dock av TGA eftersom de eventuellt bryter mot förbudet mot reklam för Covid-19-behandlingar.

Är Ivermectin säkert för människor?

Ivermectin är säkert för humant bruk när det förskrivs och doseras av en sjukvårdspersonal för att behandla parasitinfektioner. Doseringen baseras på patientens vikt, medicinska tillstånd och respons på läkemedlet.

Den form av läkemedlet som används på människor vann Nobelpriset, har förbättrat miljontals människors hälsa och bidragit till att utrota sjukdomar som flodblindhet i flera länder.

Vad är skillnaden mellan Ivermectin för människor och djur?

Ivermectin för djur kommer ofta i mycket högre koncentrationer än vad människor behöver eller kan tolerera utan risk, säger experterna. Om du går in på Amazon får du en tub på tre gram, vilket är 3 000 milligram. En normal människodos kan vara 30 milligram, så man kan köpa hundra gånger den nödvändiga människodosen, vilket skulle leda till toxicitet.

Om du vill köpa Ivermectin tabletter för människor kan du beställa från onlineapotek. Vårt apotek erbjuder ivermectin för människor i 3 mg, 6 mg och 12 mg tabletter.

Var kan jag köpa Ivermectin i Sverige?

Ett bekvämt onlineapotek där du kan få alla dina behov av läkemedelsprodukter från din telefon. Vi levererar direkt till ditt hem eller till ett anvisat leveransställe. Att köpa Stromectol generisk är ett smart val eftersom det gör att du kan maximera dina besparingar samtidigt som du får en produkt av hög kvalitet. Majoriteten av våra kunder köper det generiska ivermektinalternativet när det finns tillgängligt.

Beställ ivermectin för människor hemifrån via Sveriges bästa onlineapotek och njut av de massiva rabatterna och spara din tid.

Vårt team av specialutbildade farmaceuter gör det enkelt att hantera dina recept online.

 • Enkel och stressfri beställning
 • Överkomliga priser
 • Säker medicinering som levereras till din dörr
 • Kundsupport i världsklass

Hur mycket kostar Ivermectin (Stromectol) i Sverige?

Letar du efter ett ställe där du kan få din Stromectol (Ivermectin) medicin till ett överkomligt pris? Ivermectin finns på svenska apotek i tabletter på 3 mg, 6 mg och 12 mg. Generisk Stromectol 3 mg börjar på 34,39 € för 10 tabletter, medan 12 mg-dosen börjar på 55,02 € för 10 tabletter.

Meds-apo.com erbjuder mer än 1 000 läkemedelsstyrkor som täcker de flesta kroniska sjukdomar. Eftersom vi är ett postorderapotek kan vi skicka läkemedel direkt till våra patienters hem. Alla produkter som levereras av meds-apo.com är certifierade att vara äkta produkter som kommer från tillverkare eller deras auktoriserade återförsäljare i Sverige.

Farmakologiska behandlingar för Covid-19

Remdesivir

Remdesivir är för närvarande det enda läkemedel som godkänts av FDA för att behandla coronavirus sjukdom 2019 (Covid-19). Remdesivir är en nukleotidanalog hämmare av RNA-beroende RNA-polymeras (RdRps). Mer specifikt har bevis för bredspektrig antiviral aktivitet mot coronavirus visats in vitro och i djurmodeller. I den preliminära rapporten beskrevs remdesivirs effektivitet där 1 063 patienter genomgick randomisering för remdesivir (538) eller placebo (521). Data visade att patienter som fick remdesivir hade en medianåterhämtningstid på 11 dagar jämfört med 15 dagar hos dem som fick placebo (95 % KI, 1,12 till 1,55; P < 0,001).

Hydroxiklorokin

Hydroxiklorokin, ett läkemedel mot malaria, har beskrivits vid behandling av SARS-CoV-2-infektion. Det hämmar endocytiska vägar genom att höja det endosomala pH-värdet och förändra enzymproduktionen, men den exakta antivirala verkningsmekanismen är fortfarande oklar. En betydande fördel vid behandling av SARS-CoV-2 kunde inte fastställas.

Azithromycin

Azithromycin är ett antibiotikum som vanligtvis används för att behandla bakterieinfektioner som bronkit och lunginflammation. Det har visat sig ha viss in vitro-aktivitet mot virus som influensa A och zika. En forskargrupp undersökte azithromycin i kombination med hydroxiklorokin för Covid-19. De rapporterade att 93 % av patienterna hade eliminerat viruset efter 8 dagar, men det fanns ingen kontrollgrupp så vi vet inte om människor skulle ha eliminerat viruset på egen hand utan medicinerna.

Favipiravir

Favipiravir är ett läkemedel som ursprungligen utvecklades för att behandla svåra fall av influensa i Japan. Det pågår nu kliniska prövningar av dess potential som antiviralt medel mot SARS-CoV-2. Favipiravir hämmar direkt viral replikation och transkription via potent selektiv hämning av det RNA-beroende RNA-polymeraset (RdRP)]. Cai et al. undersökte effekterna av favipiravir i en öppen studie med 80 patienter. I studien drogs slutsatsen att virusclearance var snabbare i favipiravir-armen (median: 4 dagar) jämfört med kontrollarmen (median: 9 dagar) med P < 0,001. Studien visade också en signifikant förbättring av datoriserad tomografi (CT) av bröstkorgen jämfört med kontrollen (91,43 % jämfört med 62,22 %, P = 0,004) efter justeringar för potentiella störfaktorer.

Två studier i Kina undersökte hur favipiravir fungerade i jämförelse med andra antivirala läkemedel. I en studie av 240 patienter i Kina med milda COVID-19-symtom återhämtade sig 71 % av de patienter som fick favipiravir efter 7 dagar jämfört med 56 % som fick umifenovir (Arbidol).

Flutikason

Studien visade att lukt- och smakfunktionen förbättrades avsevärt hos patienter med Covid-19. För alla fall av anosmi och dysgeusi som fick flutikason nässpray och triamcinolonmedicin var återhämtningen av luktsinnet och smaken inom en vecka.

Fluvoxamin

Fluvoxamin är ett antidepressivt läkemedel som i USA, Kanada och Europa oftast förskrivs för behandling av tvångssyndrom. Det är vad som är känt som en SSRI, en förkortning för selektiv serotoninåterupptagshämmare – samma klass av läkemedel som populära antidepressiva medel som Zoloft, Prozac och Lexapro. Förutom sin serotoninmodulerande aktivitet är det en stark agonist av sigma-1-receptorer i det endoplasmatiska retikulumet. Sigma-1-agonism har visat sig hämma replikationen av SARS-CoV-2 och modulera det inflammatoriska svaret på sepsis hos djur; det skulle teoretiskt sett kunna förhindra utvecklingen av livshotande cytokinstorm och akut andningsnödsyndrom hos Covid-19.

Washington Universitys avdelning för psykiatri och divisionen för infektionssjukdomar samarbetade i studien som omfattade 152 patienter som infekterats med SARS-CoV-2, det virus som orsakar COVID-19. Efter 15 dagar upplevde ingen av de 80 patienter som hade fått fluvoxamin någon allvarlig klinisk försämring. Samtidigt blev sex av de 72 patienter som fått placebo (8,3 %) allvarligt sjuka, varav fyra krävde sjukhusvård.

Studien publicerades online den 12 november i Journal of the American Medical Association.

Fluvoxamin, ett relativt säkert oralt läkemedel som finns tillgängligt generiskt, har visat sig vara lovande när det gäller att förhindra klinisk försämring hos patienter med Covid-19, men det saknas övertygande data som stöder dess användning. En stor prövning är på gång.

Vad ska jag diskutera med min vårdgivare innan jag tar Ivermectin?

Du bör inte använda ivermectin om du är allergisk mot det.

För att vara säker på att ivermectin är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

 • lever- eller njursjukdom, eller
 • cancer, hiv eller aids eller andra tillstånd som kan försvaga ditt immunförsvar.

Det är inte känt om ivermectin skadar ett ofött barn. Berätta för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid medan du använder detta läkemedel.

Ivermectin ska inte ges till ett barn som väger mindre än 15 kg (33 pund).

Interaktioner

Berätta för din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och växtbaserade kosttillskott. Berätta särskilt för din läkare om du tar:

 • Mediciner mot ångest
 • psykisk sjukdom eller kramper
 • muskelavslappnande medel
 • lugnande medel
 • sömnmedel
 • lugnande medel

Detta är inte en fullständig lista över alla läkemedelsinteraktioner. Fråga din läkare eller apotekare för mer information.

Kontraindikationer

Du bör inte använda detta läkemedel om du har haft en allergisk reaktion mot ivermectin.

Biverkningar

Några biverkningar som kan förknippas med ivermektin är bland annat:

 • smärtsamma leder eller muskler
 • ovanlig trötthet eller svaghet
 • hudutslag eller klåda
 • huvudvärk
 • illamående, kräkningar, obehag i magen.
 • yrsel
 • svullnad i ansiktet eller benen
 • försämrad astma.

Vissa av dessa biverkningar är sannolikt en reaktion på att parasiten (masken eller kvalstret) dör. Biverkningarna är vanligtvis tillfälliga.

FAQ

Är Stromectol samma sak som Ivermectin?

Ja, ivermectin är godkänt i Sverige under varumärket Stromectol.

Måste jag ta Ivermectin på full eller tom mage?

När du tar Ivermectin tabletter ska du ta medicinen med eller efter din måltid.

Är det säkert att ta Ivermectin tillsammans med hydroxiklorokin?

För mer information om interaktionen mellan Ivermectin och hydroxiklorokin rekommenderar vi att du frågar din egen läkare.

Var kan jag köpa Ivermectin i Sverige?

Du kan köpa Ivermectin online eller receptfritt utan recept endast från registrerade och reglerade tjänster. Vi är stolta över vårt breda utbud av läkemedel på internet och vårt samarbete med ett av de ledande apoteken i Sverige som meds-apo.com.

Kan jag köpa Ivermectin utan recept?

Alla former av Ivermectin för människor, inklusive Ivermectin tabletter och Ivermectin kräm, är receptbelagda läkemedel i Sverige.
Detta gäller dock endast för fysiska apotek. De flesta onlineapotek kontrollerar inte om det finns ett giltigt recept vid köp av Ivermectin-tabletter.

Kan jag dricka alkohol när jag tar ivermectin?

Användning av etanol tillsammans med ivermectin kan öka blodnivåerna eller förstärka biverkningarna av ivermectin.

Kan jag dricka kaffe tillsammans med ivermectin?

Ta Stromectol (ivermectin) på tom mage och med ett fullt glas vatten. Du bör dricka mycket vätska och undvika koffein när du tar detta läkemedel.